4.Easy Living # 11

Easy Living # 11
พื้นที่ใช้สอย 24 ตรม.ราคา 388,000 บาท

เหมาะสำหรับเป็นเรือนพัก แม่บ้าน
หรือ พนักงานขับรถ ผู้ติดตาม
สามารถแทรกตัวอยู่ในพื้นที่ว่างบริเวณบ้านได้อย่างลงตัว
ไม่มีข้อจำกัดเรื่องการขนส่ง

เพราะเป็นการประกอบและติดตั้งหน้างาน

Visitors: 46,972